W ramach obsługi kadrowo – płacowej świadczymy usługi :

  • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy.